Euskalbanner
   Nuevo / Berria
   Ver / Ikusi
   Webs/Webguneak
   Euskaraz !
   Reglas / Arauak
   FAQs
   chat
   foro
   kaixo.com
   euskalbanner.com
   webgune.com
   aitor@kaixo.com

(c) Kaixo! Internet 2001

Nuevo / Berria

Pasos / Pausuak
Pasos para dar de alta una web nueva en euskalbanner:
Euskalbannerren webgune berri bat sartzeko eman behar dituzun pausuak:

1.- Realizar un banner de 468x60 pixels (con un tamaño inferior a 15K).
2.- 468x60 pixeleko iragarki bat egin(15K baino gutxiago izan behar du).

2.- Hacer un FTP de tu banner a tu espacio web.
2.- Iragarkia FTP bidez zure webgunera mugitu.

3.- Rellenar el formulario de alta
3.- Berrien formulategia bete.

4.- Colocar el codigo html del banner en su página web
4.- Zure orrialdean iragarkiaren html codea ipini.

Cuenta / Kontua:
Password:

 

  Ver / Ikusi

Cuenta / Kontua:
Password:

  Nuevo / Berria

Cuenta / Kontua:
Password: